Oljefilter

Oljefilter är en viktig produktgrupp för Wix. Inte bara för att det är den delen i fordonet/maskinen med kortast bytesintervaller, men också för att år 1954 utformade och patenterade Wix ingenjörer  den mest populära oljefiltertypen någonsin, det så kallade spin-on oljefiltret.
 
Oljefiltret (vars kostnad är liten i jämförelse med kostnaden för hela smörjsystemet i motorn) spelar en mycket viktig roll i en väl fungerande motor. Många användare inser ofta inte hur viktigt det är och undergräver dess roll. När man inser att det är oljefiltret (förutom smörjmedlen) som har som uppgift att ge hundratals mobila motordelar ordentlig smörjning som skyddar motorn mot för tidiga och onödiga slitage, först då vi börjar uppskatta det.
 
Det är också värt att veta i hur krävande förhållanden oljefilter arbetar. Inom en timme med vanlig arbetsbelastning av motorn, har upp till flera tusen liter olja strömmat genom det traditionella filtret. Således utsätts varje element av produkten för extremt höga tryck. Det måste också nämnas att de filtrerade smörjmedlen når mycket höga temperaturer. Därför är valet av materialets lämpliga tekniska parametrar (både mekaniska och kemiska egenskaper) av avgörande betydelse.

Till skillnad från andra produktgrupper kan felaktigt användning av oljefiltret, på grund av igensättning eller fysisk skada på produkten, direkt resultera i skador på framdrivningssystem.

 
Detta kan särskilt inträffa om by-pass ventilen är felaktigt vald. Om öppningstrycket är för lågt, förblir ventilen öppen hela tiden och som ett resultat kommer ofiltrerad olja till motorn och motorn slits i förtid, å andra sidan, ett för högt öppningstryck resulterar i att ventilen förblir stängd i nödsituationer, vilket ger effekten att mängden smörjmedel i oljerören kommer att vara otillräcklig. Alla vet vilken fara som detta utgör
 
Dålig täthet i anti-drainventil resulterar i läckage av olja från filtret efter att motorn har stängts av och förekomsten av så kallade "torr-start" fenomen uppkommer, vilket kan resultera i att motorns livslängd dramatiskt förkortas.