Luftfilter

Det är lätt att missa det ögonblick då luftfiltret i bilen behöver bytas ut. Många användare väntar med filterbytet tills filtret är helt igensatt med föroreningar som damm, sot eller organiska partiklar.
 

Om det här händer kommer fordonet/maskinen att få försämrad prestanda. Otillräcklig luftmängd i motorn innebär oproportionerlig sammansättning av luft och bränsle i förbränningskammaren, vilket genererar i att fordonet/maskinen förlorar sin kraft. Bränslet oxideras inte helt och blir överdrivet konsumerat, medan svart rök syns från avgasröret.

Tillämpningen av dåliga filter eller fördröjda bytesintervaller kan leda till för tidigt slitage på motorn eller till och med motorhaveri. Luftfiltret spelar ju en avgörande roll för att skydda motorn från föroreningar av alla storlekar - från lätt synliga korn av smuts och sand till mikroskopiska sotpartiklar
. Komponenter som är speciellt benägna att skadas på grund av partiklarna av orenheter som strömmar genom filtret är till exempel: cylinderväggarna, kolvar, kolvringar och luftflödesmätaren.

Luftfilter för tyngre applikationer kännetecknas av två optimalt valda parametrar:

- Kapacitet, det är mängden föroreningar filtret kan filtrera och samla
- Effektivitet, det är storleken på föroreningarna som filtreras (mäts i mikron) 
För höga/fina parametrar resultat i otillräcklig luftmängd i motorn. För låga/grova krav resulterar dels i att bytesintervallen ökas och dels i att större smutpartiklar släpps igenom filtret.
 
Det finns många olika typer av luftfilter, de mest vanliga är panel-, cirkulära- och koniska luftfilter.Oberoende av deras typ har alla en funktion - att på ett korrekt sätt skydda fordonets/maskinens motor. Därför måste filtren vara tillverkade av högsta kvalitetsmaterial och i den senaste tekniken.
 
Eftersom Wix tillverkar filter till de flesta större biltillverkarna samt ett antal större heavy-duty tillverkare i världen erbjuder Wix enbart filter tillverkade efter OEM krav och ISO-standarder. Genom att använda Wix Filter säkerställer du att du får rätt filter till rätt applikation!

Visste du att?
För oxideringen av 1 liter bränsle krävs så mycket som 10 000 liter luft